🔴 PC Server AMD Ryzen 9 7950X

PC Server AMD Ryzen 9

PC Server สเปคครบครัน เหมาะกับการนำไปใช้งานที่รัน CPU สูง
เช่น เปิดเซิร์ฟเวอร์เกม หรือสำหรับงานรันโปรแกรม รันระบบ ต่างๆ ที่ต้องการเปิดใช้งานตลอด 24ชม.

CPU

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T)
4.50GHz (Turbo Boost 5.70 GHz)

CPU Benchmark > 63479

RAM

32 GB
Up to 128 GB DDR5

Storage

1TB SSD NVMe Gen4 R/W 5,000 MB/s+


Was this article helpful?

Related Articles