🔴 PC Server AMD Ryzen 9 7950X

PC Server AMD Ryzen 9

Pc Server สเปคครบครัน เหมาะกับการนำไปใช้งานที่รัน CPU สูง
เช่นการเปิดเซิร์ฟเวอร์เกม

CPU

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T)
4.50GHz (Turbo Boost 5.70 GHz)

CPU Benchmark > 63479

RAM

32 GB
ใส่ได้สูงสุด 64 GB DDR5

Storage

1TB SSD NVMe Gen4 R/W 5,000 MB/s+


ราคาเช่ารายเดือน

6,000 บาท

ราคาเช่า/ซื้อ 12 งวด

8,000 บาท

Was this article helpful?

Related Articles