🌏 โดเมนของฉัน

1.Login เข้าสู่ระบบ https://my.dexserver.com/ 

2.หน้าต่างนี้สำหรับจัดการโดเมนที่เราจดเอาไว้

  – Active โดเมนที่ยังทำงานอยู่

  – Expired โดเมนที่หมดอายุแล้ว

เมนู With Selected

Was this article helpful?

Related Articles