📲 ติดต่อทีมงาน (เปิด Tikets)

1.Login เข้าสู่ระบบ https://my.dexserver.com/ 

2.หน้าต่างนี้ไว้สำหรับติดต่อกับทีมงาน

  • แจ้งชำระเงิน ส่งหลักฐานการชำระเงิน (เปิดบริการใหม่ และต่ออายุ)
  • ติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับติดต่อแจ้งปัญหาการใช้งาน และอื่นๆ

ช่องทางการติดต่ออื่นๆอีเมล admin@dexserver.com

3.เข้าสู่หน้าสำหรับกรอกรายละเอียด

  • ชื่อ – สกุล อีเมล (กรอกให้อัตโนมัติ)
  • หัวข้อ คือเรื่องที่จะติดต่อ เช่น แจ้งรีสตาร์ทเครื่อง เข้าใช้งานไม่ได้ อื่นๆ
  • แผนก ติดต่อฝ่ายสนันสนุน บริการที่เกี่ยวข้อง เลือกผลิตภัณฑ์ของเรา ความสำคัญ สูง ปานกลาง ต่ำ
  • แนบไฟล์ แนบรูปภาพหรือสลิป
  • ข้อความ กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ เพื่อให้ทีมงานเข้าใจถึงปัญหาเพื่อง่ายต่อการแก้ไขต่อไป

Was this article helpful?

Related Articles