🌎 วิธีตั้งค่า DNS ภายในเครื่อง เพื่อเปลี่ยนไปใช้ DNS ของ Cloudflare หรือ Google แทน

🌎 วิธีตั้งค่า DNS ภายในเครื่อง เพื่อเปลี่ยนไปใช้ DNS ของ Cloudflare หรือ Google แทน

1. คลิกที่ Start Menu แล้วพิมพ์คำสั่ง ncpa.cpl

2. คลิกขวาเลือก Properties

3. คลิกที่ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) แล้วกดที่ Properties

4. คลิกที่ Use the following DNS server addresses: ใส่ DNS ใหม่ในช่อ Preferred DNS Server ที่ต้องการ แล้วกด OK
– Cloudflare > 1.1.1.1
– Google > 8.8.8.8
– หรือ DNS ของค่ายอื่นๆที่ต้องการ
– สามารถใส่ได้มากกว่า 1 DNS แต่ระบบจะทำงานที่ DNS อันแรกก่อนเสมอ ในกรณีที่ DNS แรกไม่ทำงานระบบจะสลับไปอันที่ 2 ให้อัตโนมัติ

5.คลิก OK อีกครั้ง

6.ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DNS ได้เปลี่ยนเรียบร้อยหรือไม่ คลิกขวาแล้วเลือก Status

7.เลือก Detailes…

8.ตรวจสอบในช่อง IPv4 DNS Server ว่าเป็น DNS ใหม่ที่เราตั้งค่าไปแล้วหรือยัง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 🙂

Was this article helpful?

Related Articles