❌ วิธีปิดการใช้งาน IPv6

❌ วิธีปิดการใช้งาน IPv6

1. คลิกที่ Start Menu แล้วพิมพ์คำสั่ง ncpa.cpl

2. คลิกขวาเลือก Properties

3. ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) ออก แล้วกด OK เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย 🙂

Was this article helpful?

Related Articles