🎨 วิธีใช้คำสั่ง Flush DNS เพื่อลบ DNS Cache ภายในเครื่อง

  1. คลิกที่ Start Menu พิมพ์คำสั่ง cmd และคลิกขวาที่ Command Prompt แล้วเลือก Rus as administrator

2. พิมพ์คำสั่ง ipconfig /flushdns แล้วกด Enter
– จะมีข้อความขึ้นว่า Successfully flushed the DNS Resolver Cache. เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย 🙂

Was this article helpful?

Related Articles