🐛 ค่า Ping คืออะไร? ค่า Download/Upload คืออะไร?

ค่า Ping คืออะไร? ค่า Download/Upload คืออะไร?

เคยสงสัยไหม เวลาเราเทสสปีตเช็คความเร็ว บางครั้งได้ค่า Ping น้อย บางครั้งได้ค่า Ping เยอะ แต่เจ้า Download/Upload มันได้เท่าเดิม หรืออาจจะเยอะขึ้นด้วยซ้ำ?

มา! เรามาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆ ใช้ภาษา/ศัพท์แบบที่คุยกันทั่วไปดีกว่า

ยกตัวอย่างเช่น เรากำลังจะถือของชิ้นนึ่งไปส่งที่หน้าบ้าน แล้วไงต่อ?

เรากำลังจะวิ่งไปส่งของที่หน้าบ้าน
เจ้า Ping คือเวลาในการวิ่งของเรา (ค่า Ping ยิ่งน้อยเท่ากับวิ่งได้เร็ว)
ส่วนค่า Download/Upload คือจำนวนของที่เราถือออกไปส่ง

ถึงเราจะใช้เวลาวิ่งไปไกลจนถึงหน้าปากซอย แต่เรายังถือของวิ่งไปด้วยได้เท่าเดิม
หรือวิ่งนานขึ้นหน่อย(ค่า Ping เยอะขึ้น) แต่ของยังถึงหน้าปากซอยเท่าเดิม (ค่า Download/Upload เท่าเดิม)

Was this article helpful?

Related Articles