📃 บริการของฉัน

1.Login เข้าสู่ระบบ https://my.dexserver.com/ 

2.หน้าต่างนี้สำหรับดูผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราสั่งซื้อไว้

  – บริการของฉัน ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้งานอยู่

  – ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราสั่งซื้อไว้ (รอดำเนินการ) หรือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกระงับ

  – Tickets ของฉัน แสดงรายการเปิด tickets ทั้งหมดไปยังแอดมิน เพื่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน

  – Terminated ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สิ้นสุดการใช้งาน

  – Cancelled ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกยกเลิก

Was this article helpful?

Related Articles