📃 บริการของฉัน

1.Login เข้าสู่ระบบ https://my.dexserver.com/ 

2.หน้าต่างนี้สำหรับดูผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราสั่งซื้อไว้

  – Active ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้งานอยู่

  – Pending ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราสั่งซื้อไว้ (รอดำเนินการ)

  – Suspended ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกระงับ

  – Terminated ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สิ้นสุดการใช้งาน

  – Cancelled ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกยกเลิก

Was this article helpful?

Related Articles