📲 รายการติดต่อทีมงาน (รายการ Tikets)

1.Login เข้าสู่ระบบ https://my.dexserver.com/ 

2.หน้าต่างนี้เมื่อเราติดต่อทีมงานไป จะมีประวัติขึ้นและเมื่อทีมงานตอบกลับมาเราสามารถเข้ามาดูได้

  – Open เราส่งข้อความไปหาทีมงาน

  – Answered ข้อความที่ทีมงานตอบกลับแล้ว

  – Customer-Reply ข้อความที่ทีมงานตอบกลับแล้ว

  – Closed ข้อความที่ทีมงานปิดลง (เสร็จสิ้นแล้ว)

Was this article helpful?

Related Articles