📈 วิธีตรวจสอบสถานะการใช้งานของ CPU/RAM/DISK/Network อย่างละเอียด

  1. คลิกขวาที่เมนูบาร์ และเลือก Task Manager

2. เลือกแท๊บ Performance แล้วคลิกที่ Open Resource Monitor

3. จะมีหน้าต่างของ Resource Monitor ขึ้นมา และสถานะการใช้งาน CPU / Disk / Network / Memory(RAM) ในปัจจุบันว่าถูกใช้งานอยู่ที่ Processes ชื่อว่าอะไรและใช้งานอยู่เท่าไร

โดยเราสามารถคลิกที่ชื่อของหัวข้อต่างๆในตางรางได้ เพื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามาก

Was this article helpful?

Related Articles