🔑 วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Linux , CentOS , Ubuntu , Fedora

1.ดาวน์โหลดโปรแกรม PuTTY > https://www.putty.org/ และติดตั้ง

 

2.เปิดโปรแกรม PuTTY และกรอก IP ดูได้จากอีเมลข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามา ลงในช่องจากนั้นกด Open

4.login as : พิมพ์ชื่อ root / password : ดูได้จากอีเมลข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามา

5.พิมพ์คำสั่ง passwd เพื่อเป็นคำสั่งสำหรับการตั้งรหัสผ่านใหม่ครับ และระบุรหัสผ่านใหม่ได้เลยครับและให้ระบุรหัสผ่านใหม่อีกครั้งเป็นการยืนยันครับ และเมื่อสำเร็จก็จะแสดงว่า password updated successfully ครับ

6.เสร็จเรียบร้อย

Was this article helpful?

Related Articles