🔑 วิธีเปลี่ยนรหัสเข้าเครื่องผ่าน Computer Management

1.คลิกขวาที่ปุ่ม Start >Search พิมพ์ค้นหา Commuter Management

2. (1.)คลิกเมนู Local Users and Groups
(2.)คลิกเลือก Users
(3.)คลิกเลือก Administrator
(4.)คลิกเลือก Set Password…

3.คลิก Proceed

4.กรอกรหัสผ่านใหม่ในช่อง New password:
กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งในช่อง Confirm password:
จากนั้นคลิก OK

5.เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จแล้วจะขึ้นหน้าต่างว่า The password has been set.
คลิก OK

6.จากนั้นเราก็ลองออกจาก Remote Destop เครื่องที่เราเปลี่ยนรหัสไป แล้วลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
โดยกรอก IP เครื่องที่เปลี่ยนรหัสไป
กรอก Password ที่เราเปลี่ยนมาใหม่

Was this article helpful?

Related Articles