🔌 วิธีเปลี่ยน Port Remote Desktop Connection

วิธีเปลี่ยน Port Remote Desktop Connection

1.ไปที่ Start เมนู > พิมพ์ค้นหาคำว่า regedit > คลิกที่ regedit

Change_Port_Remote_Desktop_Connection_01

2.หน้าต่าง Registry Editor ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp

Change_Port_Remote_Desktop_Connection_02

3.คลิกที่ RDP-Tcp > เลือกรายการชื่อ PortNumber > คลิกขวาเลือก Modify…

Change_Port_Remote_Desktop_Connection_03

4.จากรูป > คลิกที่ Decimal จะเห็นว่า Port เดิมจะเป็น 3389

Change_Port_Remote_Desktop_Connection_04

5.ในช่อง Value data > เปลี่ยน Port ตามต้องการ ตั้งแต่ 1 – 65535 > ในขั้นตอนนี้ผมจะใส่เป็น 2016 > คลิก OK

Change_Port_Remote_Desktop_Connection_05

6.จากรูป > ที่ลูกศรชี้จะเห็นว่าเป็นเลข Port ที่เปลี่ยนใหม่

Change_Port_Remote_Desktop_Connection_06

**เสร็จขั้นตอนการเปลี่ยน Port**

7.ต่อไปเป็นขั้นตอนการ Allow Port ที่เปลี่ยนใหม่ > ไปที่ ไปที่ Start เมนู > พิมพ์ค้นหาคำว่า Windows Firewall Advanced > คลิกที่ Windows Firewall with Advanced Security

Change_Port_Remote_Desktop_Connection_07

8.ไปที่ Inbound Rules > เลือก New Rule…

Change_Port_Remote_Desktop_Connection_08

9.คลิกเลือก รายการ Port > คลิก Next

Change_Port_Remote_Desktop_Connection_09

10.คลิกเลือก รายการ TCP > Specific Port > ใส่ Port ที่เปลี่ยนใหม่
– ถ้า Windows Server 2012 R2 หรือ Windows 10 ให้ทำแบบเดียวกันซ้ำอีกครั้ง ที่รายการ UDP ด้วย

Change_Port_Remote_Desktop_Connection_10

11.คลิกเลือกรายการ Allow the connection > คลิก Next

Change_Port_Remote_Desktop_Connection_11

12.คลิก Next

Change_Port_Remote_Desktop_Connection_12

13.ตั้งชื่อตามต้องการ > คลิก Finish

Change_Port_Remote_Desktop_Connection_13

14.จากรูป จะเห็นรายการ Allow Port ไว้

Change_Port_Remote_Desktop_Connection_14

**เสร็จขั้นตอนการ Allow Port**

15.Restart เครื่อง

16.เข้าใช้งานผ่าน Remote Desktop Connection > โดยพิมพ์ IP Address ของเครื่องตามด้วย :Port ที่เปลี่ยนใหม่ (พิมพ์ติดกันทั้งหมด) เช่น 192.168.1.5:2016 

Change_Port_Remote_Desktop_Connection_15

17.เสร็จเรียบร้อย

เพิ่มเติม
– ห้ามลืมใส่เครื่องหมาย : ระหว่าง IP Address กับ Port ที่เปลี่ยนใหม่
– สำหรับคนที่ปิด Windows Firewall ไว้ไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอน Allow Port ก็ได้ (แต่แนะนำให้เปิดและตั้งค่าไว้ดีกว่า)
Default Port (พอทเดิม) ของ Remote Desktop Connection คือ 3389

ประโยชน์จากการตั้งค่า
– ไม่มีใครรู้ Port ใหม่ที่เราเปลี่ยน
– ป้องกันการโดนโจมตีทาง Port Remote
– อาจจะทำให้คนที่คิดจะโจมตีเราหรือโจมตีเราอยู่ เข้าใจว่าเครื่องใช้งานไม่ได้ เพราะเห็นว่าเข้า Remote ไม่ได้
– ยกตัวอย่างจากรูปด้านล่างนี้ ซึ่งกำลังถูกโจมตีเข้ามาที่ TCP Port 3389 ทำให้ Remote Desktop เข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง
– วิธีตั้งค่าเก็บ Log ของ Windows Firewall เพื่อใช้ตรวจสอบเวลาถูกโจมตี คลิกเลย!!

😉

Was this article helpful?

Related Articles