📥 คัดลอกไฟล์หรือข้อความต่างๆข้ามไปยัง Remote Desktop ไม่ได้แก้ไขอย่างไร?

หากคุณใช้งานรีโมทเข้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคุณ แล้วอยากจะคัดลอกข้อความหรือไฟล์ต่างๆจากคอมของคุณข้ามไปวางในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ แล้วเกิดปัญหาไม่สามารถวางได้ ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ ไปดูกัน

1.เปิดโปรแกรม Remote Desktop ขึ้นมา กรอก IP ที่เราต้องการเชื่อมต่อไป
– คลิกมาหน้า Local Resources
– ติ๊กถูกในช่อง Clipboard
– คลิก More…
– ติ๊กถูกในช่อง Drives
– เรียบร้อยคลิก OK และ Connect ได้เลย

2.จะมีหน้าต่างขึ้นมา ติ๊กถูกในช่อง Don’t ask me again for connecttions to this computer จากนั้นคลิก Connect

3.เมื่อเข้ามาถึงหน้าเซิร์ฟเวอร์แล้ว เราลองทดสอบคัดลอกโฟลเดอร์จากคอมบ้านไปวางในรีโมทสำเร็จแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles