⚠ วิธีแก้ไขปัญหา Failed to connect to server หรือเข้าแล้วไปโผล่ที่เซิร์ฟอื่น

⚠ วิธีแก้ไขปัญหา Failed to connect to server หรือเข้าแล้วไปโผล่ที่เซิร์ฟอื่น

1. ปิด IPv6 ภายในเครื่อง > https://kb.dexserver.com/manual/how-to-disable-ipv6/
2. เปลี่ยน DNS เป็นของ Cloudflare > https://kb.dexserver.com/manual/how-to-change-dns-server-cloudflare-google/
3. ใช้คำสั่ง Flush DNS เพื่อลบแคช DNS เดิมภายในเครื่อง > https://kb.dexserver.com/manual/how-to-flush-dns/

*หากทำทั้ง 3 วิธีแล้วยังเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อทีมงานในช่องทางที่สะดวก

Was this article helpful?

Related Articles