🕹️ วิธีสั่งหยุดการทำงาน (Stop) ผ่านหน้าจัดการ Cloud VPS

หน้าจัดการ Cloud VPS ที่คุณสามารถควบคุมบริการของคุณได้อย่างครบถ้วน ทำให้คุณใช้งานบริการของเราได้อย่างสะดวก แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้เราจะมาสอนวิธีการ สั่งหยุดการทำงานเครื่อง (Stop) ผ่านหน้าจัดการ Cloud VPS แบบง่ายๆ ทำได้อย่างไรไปดู

1.เข้าสู่ระบบได้ทางเว็บไซต์ my.dexserver.com

2.คลิกบริการของฉัน จากนั้นคลิกเลือกบริการที่คุณต้องการเข้าหน้าต่างจัดการ คลิกปุ่ม จัดการ

3.หากเครื่องมีอาการค้าง remote ไม่ได้หรือ VNC ไม่ได้ เราสามารถแก้ไขได้โดยสั่งหยุดการทำงานเครื่อง (Stop) นั้นเอง 

4.รอขึ้น The Stutdown signal has been sent to the VPS แสดงว่ากดหยุดการทำงานเครื่องเรียบร้อยแล้ว

5.เครื่องปิดเรียบร้อย รอสักครู่ก็สามารถเปิดเครื่องเพื่อให้ Cloud VPS กลับมาใช้งานได้ปกติต่อไป

Was this article helpful?

Related Articles