📈 วิธีอัปเกรดบริการ Cloud VPS SSD 01-06

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อ Cloud VPS มาแล้วนั้น อาจจะรู้สึกว่าแพลนที่เราเลือก สเปคที่เราใช้ยังไม่พอต่อความต้องการ และจะทำอัปเกรดแพลนให้ดีขึ้นเร็วขึ้น

มีวิธีการอย่างไรทำอย่างไร ไปดู

1.เข้าสู่ระบบได้ทางเว็บไซต์ my.dexserver.com

2.คลิกบริการของฉัน จากนั้นคลิกเลือกบริการที่คุณต้องการเข้าหน้าต่างจัดการ คลิกปุ่ม จัดการ

3.เลื่อนลงมาหน้าต่างจัดการ *กดปิดเครื่อง ก่อนเปลี่ยนอัปเกรดแพลนทุกครั้ง*

4.เลื่อนขึ้นมา คลิกปุ่ม อัปเกรดบริการ

5.ตรวจสอบชื่อบริการปัจจุบันของคุณว่าเป็นบริการที่ต้องการอัปเกรด จากนั้นเลือกแพลนที่ต้องการ

6.สามารถเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินได้ด้วย เช่น เราอยากเปลี่ยนจากชำระทุกๆ 1 เดือน เป็น 6 , 12 เดือน

7.เมื่อคุณเลือกแพลนเรียบร้อยแล้ว

  • ตรวจสอบแพลนว่าถูกต้องหรือไม่ แพลนปัจจุบันของเรา ==> แพลนที่จะอัปเกรด
  • ตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระ ระบบจะคิดจากวันที่คงเหลือหักลบกับราคาแพลนที่จะอัปเกรด
  • เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คลิก ยืนยันการสั่งซื้อ

8.ตรวจสอบบิลอีกครั้ง เรียบร้อยแล้วคลิก ชำระเงิน

9.สแกน QR CODE ชำระเงิน กด ยืนยันการชำระเงิน รอ 10 วินาที ห้ามปิดหน้าต่าง

10.เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะอัปเกรดแพลนให้คุณอัตโนมัติ เข้ามาตรวจสอบที่หน้าบริการของคุณ

  • รายละเอียดบริการ Cloud VPS จาก SSD-01 > SSD-02 เรียบร้อย
  • สเปคเครื่องอัปเกรดเรียบร้อย CPU,RAM,SSD
  • เปิดเครื่อง พร้อมใช้งาน

*ก่อนการอัปเกรดทุกครั้ง ควรสำรองข้อมูลภายในเครื่อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับ CloudVPS ได้

Was this article helpful?

Related Articles